Murua

Maiako Kirol Garapenerako Plan Estrategikoa

Abiapuntua

Maia (Portugal) Portoko metropoli-eremuko hiri bat da.Kirol-ekipamenduen sare garrantzitsua eta adin guztietako pertsonentzako jarduera-eskaintza zabala ditu. Sare hori kudeatzeko eta jarduera guztiak dinamizatzeko udal-egitura zabala eta ondo antolatua behar da. Câmara Municipal da Maiak Kirolaren Plan Estrategiko bat egitea eskatu zigun, ikuspegi integral batetik, Hiriko Plan Estrategikoarekin eta Garapen Iraunkorreko Helburuekin bat etorriz.

Analisia eta ondorioak

Maiako Udal Kirol DepartamentuaPortugalen aintzatetsia da kudeaketa oneko eredua delako eta hori ikusi ahal izan genuen lan egiten duten datuen eta informazioaren kantitatean eta kalitatean. Horri esker, Maiaren kirol-ekosistemaren errealitatearen azterketa zabal eta sakona egin ahal izan genuen.

Honako puntu hauek aztertuko ditugu:

 • Kirolaren egitura funtzionala
 • Kirol-instalazioak
 • Kirola egiteko beste espazio batzuk
 • Kirol-elkarteak
 • Kirol programak eta jarduerak
 • Aurrekontuak
 • Erreferentziako kirol-eragileak

Eta amaitzeko,

 • AMIAren ondorioak eta analisia

Kirol-ekipamenduen eta -praktiken azterketa urbanoari eta geografikoari esker, hobetu beharreko alderdiak hauteman ahal izan ziren haien banaketan. Horrez gain, hurrengo urteetarako proiektatutako bost instalaziok izango duten eraginaren kalkulua ere egin genuen.

Análisis del deporte de Maia

Estrategiak eta proiektuak

Gure kontrataziorako arrazoi garrantzitsuetako bat estrategiak eta proiektuak diseinatzeko partaidetza-prozesuetan izandako esperientzia zen. Hori oinarrizko kontua zen, baina zailtasun handi baten aurrean geunden: covid-ak eragindako mugak eta pertsona-talde handiak biltzeko ezintasuna.

Aurrez aurreko dinamikak Internetera eraman beharrean, online prozesu parte-hartzailearen formatu berri bat diseinatzea erabaki genuen, eskaintzen zizkigun abantailak ahalik eta gehien aprobetxatzeko. Estrategiak eta proiektuak diseinatzeko behar genituen ezagutza motetatik abiatuta, parte hartu behar zuten eragileak identifikatu genituen. Ezagutza eta eragileak identifikatuta, parte hartzeko bideak eta formatuak diseinatzen ditugu.

Proceso participativo de Maia

Hiriko Plan Estrategikoaren 4 helburuetatik abiatuta egituratzen ditugu estrategiak:

 1. helburua – Bizimodu osasungarriak: baldintza egokiak sortu nahi ditu Maian, herritarrei bizimodu aktibo eta osasungarriak aukeratzea errazteko.
 2. helburua – Natura eta baliabide naturalak: zuzenean lotuta dago kirol-espazioekin, espazio irekietako praktika gero eta handiagoari eta instalazio eta azpiegitura iraunkorragoen beharrari erantzunez.
 3. helburua – Inbertsioa, aberastasuna eta lana: Kirola bultzada izan daiteke tokiko ekonomiarentzat. Maia 2030 ABERASTASUNA ETA ENPLEGU AUKERAK SORTUKO DITUZTEN INBERTSIOAK ERAKARTZEA helburua hiru arlo nagusitan aplikatzen da: Kirol ekitaldiak, berrikuntza teknologikoa eta kirol profesionala.
 4. helburua – Gizarteratzea eta lankidetza: Maiaren hiriak integrazioa eta interakzio soziala sustatu nahi ditu komunitate osasungarri eta jasangarri bat eraikitzeko. Kirola oinarri hartuta, emakumeen kirol-jarduera sustatuko da, kirolaren bidez txertatuko da eta lan-eredu ireki eta kolaboratiboa bultzatuko da.

Estrategias del Plan Estratégico del Deporte de Maia

Emaitza

Câmara Municipal da Maia-k datozen urteetarako ibilbide-orri bat du orain, kirola garapen pertsonal, sozial, ekonomiko eta jasangarrirako tresna izateko jarraibideak ezartzen dituena.

Helburu estrategikoak lortzeko, zenbait programa diseinatu dira, eta jarduera zehatzetan banakatzen dira. Jarduera guztietarako xehetasun-fitxak egin ditugu, udal-taldeak jarduerak errazago ezartzeko edo dinamizatzeko.