Murua

Lekeitioko kirol-klubei dirulaguntzak emateko irizpideak berrikustea

Abiapuntua

Lekeitioko Udaleko Kirol Zerbitzuarekin eta tokiko kirol-kluben arteko lankidetzarekin hasi zen proiektua. Dirulaguntzak arautzen zituzten irizpideak berrikustea eta hobetzea proposatu zen, kirol-kluben benetako helburuekin eta beharrekin bat etor zitezen. Berrikuspenak kirol-, ekonomia- eta gizarte-irizpideak jaso zituen, klubek komunitateari egindako jarduerak eta ekarpenak modu ekitatiboan islatuko zituztela ziurtatuz.

Prozesua

Lana hiru saio parte-hartzailetan egituratu zen, eta bertan, dauden irizpideetan aldaketak aztertu eta proposatu ziren. Doikuntza esanguratsuak egin ziren baliabideen banaketa bidezkoa bermatzeko, eta arreta jarri zen hainbat gizarte-talderen parte-hartzean eta tokiko dinamismoari lagunduko zioten ekitaldien sustapenean. Lankidetza eta adostasuna funtsezkoak izan ziren prozesu horretan, eta eragile garrantzitsu guztiak aktiboki inplikatu ziren.


Emaitzak

Saioen emaitza gisa, dirulaguntzak emateko irizpideak berriz diseinatu ziren, kirol-komunitatearen premien inklusiboagoak eta adierazgarriagoak izan zitezen. Aldaketek kluben gizarte- eta kirol-inpaktuaren ebaluazio zehatzagoa ahalbidetu zuten, baita funtsen esleipen eraginkorragoa ere. Ikuspegi parte-hartzaile horrek dirulaguntza prozesuaren gardentasuna hobetzeaz gain, udalaren eta kirol kluben arteko harremana ere indartu zuen.