Murua

Jakako kirol arloko Agenda Estrategikoa

Abiapuntua
Urte askoan kirolaren alde eta kirolari begira lan ona egin eta konpromisoa adierazi ostean, 2019an Europako Kirolaren Hiri izendatu zuten Jaka, eta nazioartea hiriari begira jarri zen, eta indartu egin zen hiriak kirol ekitaldien eremuan zuen posizioa.

Konpromiso horren baitan, Jakako Udalak agenda estrategiko bat garatzea erabaki zuen, Jakan kirolaren eta jarduera fisikoaren etorkizuneko eredua ezartzeko eta horretarako bidea zehazteko.

Azterketa eta ondorioak
Proiektuaren hasierako fasean, Jakako kirol ekosistema aztertu zen, baita kirolak hiriko esparru guztietan duen zeregina ere.

Kirol ekosistemaren azterketa 5 puntu hauetan oinarritu zen:

  • Antolakuntza eredua
  • Praktikarako instalazioak, ekipamenduak eta espazioak
  • Osasunerako eta hezkuntzarako kirola
  • Kirol politikak
  • Kirol ekitaldiak eta turismoa

Azterketa horretan udal plan eta estrategia guztiak aztertu ziren, eta Udaleko profesionalekin elkarrizketak egin ziren.

Estrategiak eta proiektuak
Estrategiak diseinatu eta planifikatzeko, lan saio ugari egin genituen: bilerak klubekin eta udal langileekin eta partaidetza dinamika irekiak.

Saioak lau bloke tematiko handitan oinarrituta antolatu genituen, eta horiek ezarri zituzten ardatz estrategikoak:

  1. ardatza: Jarduera fisikoa eta kirola bizitza osorako
  2. ardatza: Kirolerako eta bizitza aktiborako espazioak
  3. ardatza: Kirola eta garapen ekonomikoa
  4. ardatza: Kirolaren kudeaketa eta gobernantza

Emaitzak
Hasierako asmoa Plan Estrategiko bat egitea bazen ere, proiektuan aurrera egin ahala Agenda gisa planteatzea erabaki genuen. Agenda bat prozesu bat da. Lurraldearen kudeaketan modu koordinatuan lan egiteko modu bat, denboran jarraitutasuna duena. Era horretara, Jakako Udalak badu tresna bat, adostasunetik abiatuta efektu katalizatzaileko kirol politikak ezarri eta proiektuak gauzatzeko oinarriak ezartzen dituena, eta gizartearen dinamika eta behar aldakorretara egokitu daitekeena.